Wedstrijdreglement januari 2021

Artikel 1

De actie wordt georganiseerd door Totolino BVBA, Uilenbaan 9 2160 Wommelgem, BE0425 261 856. Deelname aan de actie verplicht het invullen van een formulier op de website van Vitamia-Lounge. De actie loopt van 13 januari 2021 tot en met 13 februari 2021.
Het deelnemen aan deze actie betekent de aanvaarding van dit reglement, ook van de eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen.


Artikel 2

Deze actie richt zich tot klanten van verkooppunten van Totolino BVBA die in België wonen. De deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
Indien een minderjarige zou deelgenomen hebben aan de Wedstrijd, ondanks het feit dat dit verboden is, en indien deze een prijs zou gewonnen hebben, dan kan deze prijs hem niet toegekend worden. Deze zal, indien voorafgaand akkoord van de Organisatoren, overgedragen worden aan de ouders of één van de legale voogden. Het in ontvangst nemen van de prijs, in het laatste geval, is geldig bij bevestiging van de deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd en bij aanvaarding van het huidige reglement, waarvan ze deel zullen uitmaken met hun eigen naam, in plaats van de minderjarige. Indien zij dit niet aanvaarden, zal de prijs aan een andere deelnemer uitgereikt worden.


Artikel 3

Om gratis deel te nemen aan deze actie, moet de deelnemer:

  • Het formulier invullen op de website van Vitamia-Lounge.com
  • Motivatie voor het winnen van de wedstrijd invullen
  • De schiftingsvraag beantwoorden


Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de actie en de toekenning van het cadeau. Het deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel via de website die in de communicatie van Totolino wordt vermeld.
Iedere afwijkende inschrijving (ongeldige e-mail, deelnemers met meer dan één inschrijving, onvolledige of onjuiste gegevens,...) zal als niet geldig worden beschouwd.
Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de actie. De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen zodat controle door de organisator mogelijk is.


Artikel 4

Het cadeau van de actie bestaat uit een voucher ter waarde van € 200, te spenderen in één van de verkooppunten van Totolino BVBA, enkel te besteden aan één van de merken die Totolino verdeelt. Mocht bedrag van aankoop lager liggen dan € 200, dan wordt er geen geld teruggegeven. De prijs kan niet worden overgedragen aan iemand anders. In totaal worden er drie (3) waardebonnen van 200 euro weggegeven.
Verdere informatie over deze actie zal noch telefonisch noch schriftelijk verstrekt worden.

Artikel 5

Aanduiding van de winnaar: De winnaars zijn degenen die naar bevinden van de Totolino het meest originele antwoord hebben gegeven en de schiftingsvraag het beste hebben beantwoord. Zij zullen op 13 februari persoonlijk via e-mail worden gecontacteerd. 

Artikel 6

Totolino BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een netwerkstoring, verliezen, vertragingen of technische gebreken te wijten aan het internet, de telefoonlijn of een andere technisch incident.
Totolino BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.


Artikel 7

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de deelnemers, om zo een goed verloop van de wedstrijd te garanderen en hun
de prijs op een efficiënte manier toe te kennen binnen de afgesproken termijn. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te
voeren.
Indien de deelnemer expliciet aangeduid heeft, via het inschrijvingsformulier, dat zijn of haar gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, zoals het ontvangen van emails met relevante informatie over de producten en diensten van de organisatoren, mag deze laatste de gegevens van de deelnemer gebruiken voor deze objectieven. De Deelnemer heeft echter het recht, om op elk ogenblik, deze toestemming in te trekken.